بازیابی اطلاعات

بازیابی هارد خراب

این گونه بازیابی شامل: هاردهایی که شناسایی نمیشود هاردهایی که ضربه خوردند هاردهایی که توسط نوسان برق سوخته اند هاردهایی که بدسکتور دارند و … کلیه فعالیتهای بازیابی بصورت سخت افزاری و توسط دستگاه PC3000 ساخت کشور روسیه انجام میگیرد

انواع بازیابی دوربین مدار بسته

بازیابی هارد دوربین مدار بسته ای که شناسایی نمیشود یا هاردی که خراب شده باشد (خرابی مانند ضربه خوردگی,سوختگی,آب خوردگی و ...) بازیابی هارد دوربین مدار بسته ای که اطلاعات آن پاک شده یا پیام فرمت دهد (بازیابی در صورتی امکان پذیر می باشد که بروی آن هارد اطلاعات جدیدی